_____________________________________________

 Dear Friends

Welcome to the home page of Armenian Handball Federation. Handball is a loved sport. It is a consistent part of The Olympic Games and is spread all over the world including Armenia. You have the opportunity to get acquainted with the set of the Armenian Handball, our representatives’ achievements, current affairs and problems on this webpage. Here you can also get information on the international handball history and ongoing events. I hope you will keep informed, will find brief answers on handball you are interested in, will get the image of the work the Armenian Handball Federation makes to develop this sport in Yeravan, Artsakh and various regions of our country. I am sure that the information is to promote the traditional handball to get more and more popular in our country, high level sportsmen grow so that our representatives make success in international musters, in most representative competitions as well as in the Olympic Games. Here important international handball events will also be introduced. This home page may become the best way to get information on handball. I am sure that it will be a great help to work efficiently and to enrich the Armenian sport chronology with new pages.

 

President of the Armenian Handball Federation

                                      Sargis Grigorian

 

2012 թ. Եվրոպայի առաջնության (մինչև 18 տարեկաններ) խմբային մրցաշարի շրջանակում Սերբիայի Պոժեգա քաղաքի մարզապալատում խաղում են Հայաստանի և Հին աշխարհամասի չեմպիոն Սերբիայի հավաքականները
Հանդբոլ` դինամիկ խաղ, թիմային դաստիարակություն
Հանդբոլի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Հասան Մուսատաֆան«Վարչապետի գավաթ 2010» հանդբոլի միջազգային մրցաշարի մասին
Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սարգիս Գրիգորյանը«Վարչապետի գավաթ 2010» հանդբոլի միջազգային մրցաշարի մասին
Վարչապետի գավաթ 2011 #1
Վարչապետի գավաթ 2011 #2
Վարչապետի գավաթ 2011 #3
Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սարգիս Գրիգորյանը Հ2 հեռուստաալիքի հյուր
Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Սարգիս Գրիգորյանը Շանթ հեռուստաալիքի հյուր
Thursday the 1st. Pointlink.net. z1news.am Copyright @ 2009-2011 AHF.All Rights Reserved.
Copyright 2012

©


Powered by z1news.am